• Home
 • History
 • Annotate
 • current directory
Name Date Size #Lines LOC

..16-Aug-2019-

festvox/H16-Aug-2019-

group/H04-Oct-2005-

COPYINGH A D09-Apr-200517.6 KiB341281

INSTALLH A D04-Oct-20051.3 KiB4729

MakefileH A D16-Aug-20192.7 KiB8658

READMEH A D05-Oct-20051.8 KiB4732

README.csH A D05-Oct-2005988 2618

README

1Czech Festival Voice
2====================
3
4This package contains a complete Czech diphone voice for Festival, including
5all files and tools necessary for its further development.
6
7You can find installation instructions in the file INSTALL.
8
9The way the package was created is thoroughly documented in the subdirectory
10`doc' (in Czech only for now). Anybody who wants to create another Czech
11diphone voice for Festival can follow that documentation.
12
13The home page of the project is
14http://www.freebsoft.org/festival-czech-diphone-database .
15
16Czech Festival synthesis has been developed by Brailcom, o.p.s.
17Nadační fond Českého rozhlasu, Seznam.cz, a.s. and European Commission (the
18Leonardo da Vinci program) provided financial contributions to the project.
19Institute of Phonetics at Faculty of Philosophy & Arts, Charles University,
20Prague, led by prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. provided expert knowledge
21and consultations.
22
23Questions, suggestions, etc. can be addressed to
24festival-czech@lists.freebsoft.org.
25
26
27COPYRIGHT NOTICE:
28
29 Copyright (C) 2005 Brailcom, o.p.s.
30
31 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
32 it under the terms of the GNU General Public License as published by
33 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
34 (at your option) any later version.
35
36 This program is distributed in the hope that it will be useful, but
37 WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
38 or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
39 for more details.
40
41 You should have received a copy of the GNU General Public License
42 along with this program; if not, write to the Free Software
43 Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
44
45
46-- Milan Zamazal
47

README.cs

1 Český festivalový hlas
2 ======================
3 
4 Tento balík obsahuje kompletní festivalový difonový český hlas včetně všech
5 souborů a podkladů potřebných pro jeho další úpravy.
6 
7 Instalační instrukce jsou v souboru INSTALL.
8 
9 Postup tvorby balíku je podrobně zdokumentován v podadresáři `doc'. Kdo by
10 chtěl vytvořit další český difonový hlas, může podle této dokumentace
11 postupovat.
12 
13 Domovská WWW stránka projektu je
14 http://www.freebsoft.org/festival-czech-diphone-database .
15 
16 Projekt české festivalové syntézy je realizován společností Brailcom, o.p.s.
17 Finančně na něj přispěly Nadační fond Českého rozhlasu, společnost Seznam.cz a
18 Evropská komise (v rámci programu Leonardo da Vinci).
19 Odbornou pomoc poskytl Fonetický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
20 v čele s prof. PhDr. Zdenou Palkovou, CSc.
21 
22 S otázkami, připomínkami, apod. se lze obracet na adresu
23 festival-czech@lists.freebsoft.org.
24 
25 -- Milan Zamazal
26